Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Pi?tek 30 pa?dziernika 2020 r.
Strona G?ówna

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe 2006

 

Bilans jednostek 
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w kapitale w?asnym
Rachunek przep?ywów pieni??nych
Ta strona by?a odwiedzana 757 razy (w tym z UWM 34 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-18
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa